Patienten i centrum

Då du kommer till oss möter du högutbildad och legitimerad personal som ser till individens bästa. Vi arbetar multimodalt vilket innebär att vi som team gör en professionell bedömning utifrån våra olika yrkeskategorier. Det gör att du som patient får bästa möjliga vård och rehabilitering.

Vi erbjuder

På Aktivera Kiropraktik & Rehab arbetar vi med patienter både individuellt och i grupp. Kan du av medicinska skäl inte ta dig till mottagningen så gör vi även hembesök (gäller dietist, arbetsterapeut och sjukgymnast). Du behöver ingen remiss för att besöka oss.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuterna arbetar med personer som på grund av en skada eller sjukdom har svårt eller ej klarar att utföra dagliga aktiviteter. Arbetsterapeutens jobb ser olika ut beroende på vilka önskemål, förutsättningar och behov en person har. Arbetsterapeuter ser till hela människan. Det kan handla om att ta tillvara och utveckla fysiska, psykiska och sociala funktioner, vanor, roller, färdigheter och förmågor, eller att anpassa miljön runt personen genom bostadsanpassning.

Exempel på detta är utprovning och förskrivning av hjälpmedel, bedömning av och intyg för bostadsanpassning och genomgång av alternativa strategier för aktivitetsutförandet.

Arbetsterapeuterna håller även i handrehabilitering vid ledsjukdomar, ortopediska- och neurologiska skador.

Arbetsterapeuterna har en högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng. Alla är legitimerade av Socialstyrelsen.

Vi på Aktivera Kiropraktik & Rehab hälsar dig välkommen. Sedan den 1 oktober 2012 samarbetar vi med Stockholms läns landsting och erbjuder tjänster av vår legitimerade personal

Our Recent Work

Read More

From The Blog

Gruppbehandling våren 2016

Välkommen på vår gruppverksamhet våren 2016. Innan anmälan till våra grupper ska alla först bedömas av en behandlar på en av våra mottagningar. Gruppbehandlingen är en del av din behandlingsplan, där gruppbehandlingen ska finnas som ett lämpligt behandlingsalternativ. Grupper och tider i SOLLENTUNA:              Grupp och tider DANDERYD våren 2016                                         ...

Kiropraktik, dietist, sjukgymnastik, arbetsterapi

Kiropraktik säkraste framtidsyrket Vill du ha en säker arbetsmarknad 2016? Satsa på kiropraktor, tandläkare, datavetare eller psykolog. De och ett tiotal andra högskoleutbildningar blir bristyrken om fem år. Det spår Saco i årets upplaga av rapporten Framtidsutsikter. På ett fyrtiotal andra akademikerområden, däribland läkare, jurist, veterinär, civilingenjör och apotekare, spås arbetsmarknaden vara i balans år 2016, med ungefär lika...

Nytt namn, ny logo

Nytt namn, ny logo Nu har vi bytt namn från Mörby & Stinsen Kiropraktorklinik till Aktivera Kiropraktik & Rehab. Från och med 1 oktober kommer vi att erbjuda fler tjänster: sjukgymnastik, arbetsterapi, dietist, hemrehabilitering. Vi tycker att företagsnamnet Aktivera speglar den verksamhet som vi nu kommer att skapa och som rymmer hela verksamheten. Vi är mycket stolta över vår nya logo....

Read More