20150325-Ha¦êggvik-107Axel- & skulder smärta

Axlarna eller ryggen som krånglar? I många fall är det inte bara axlarna som gör ont – utan även hela området in mot ryggen och ett stycke ut i överarmen.

Arm- och bensmärta kan komma från ryggraden. Anledningen är att nerverna till våra armar och ben går via ryggraden och ett tryck på nerven kan upplevas som smärta dit nerven går. Nervtrycket kan även upplevas som domningar, stickningar, kraftlöshet eller nedsatt funktion. Trycket på nerven kan orsakas av en skada i ryggraden vid till exempel diskbråck eller spondylos (åldersförändringar). Vanligast är dock att trycket orsakas av en låsning eller funktionsstörning i ryggradens leder. Tryck på nerven i nacken eller i bröstryggen kan orsaka smärta, domningar och eller stickningar ifrån axel och ner mot armbågen.

När kiropraktorn undersöker axeln undersöks även ryggen och i de flesta fall finns det funktionsstörningar i bröstryggen. Ofta får patienter med axelbesvä
god effekt av kiropraktisk behandling.

Symtomen i handen kan även komma från lokala problem i armen, såsom ”musarm”, ”tennisarm” eller carpal tunnel-syndrom.

Impingement

Vanliga symptom är skarp smärta i axlarna när man lyfter armarna från sidan och upp, särskilt mer än 90 graders vinkel. Smärta under natten, speciellt om man ligger på axeln är ett annat förekommande symptom. Värken sitter i överarmen och ibland även ned i överarmen mot armbågen. 

Impingement kommer från någon form av överbelastning av mjukdelarna kring axelleden. Med överbelastning menas att en vävnad utsätts för mer belastning än vad den tål. Det kan vara upprepning av en liten rörelse över tid som ger nötningsskador eller en rörelse med mer belastning som skapar retning i vävnaden. Även ett fall mot axeln eller en hastig sträckning av axeln kan framprovocera besvären. Skulderbladens ställning och stödmuskler spelar en speciellt viktig roll vid alla armrörelser. Ensidiga arbetsställningar medför ofta att armarna hålls ut lite från sidan av kroppen. En del av den stabiliserande axelmuskulaturen överbelastas då och det kan bli trångt för senorna som går under nyckelbenet fram till själva kulleden i axeln. Med tiden kan det uppstå retning och slitage i senor och leder. Det blir då platsbrist kring axelleden och det skapar ett tryck som orsakar smärta. 

Syftet med behandlingen är att minska smärtan och återupprätta normal funktion i mjukdelar och leder. Vid axelsmärta kommer kiropraktorn att behandla den del av rörelseapparaten som har nedsatt funktion, vilket inte alltid är där smärtan sitter. Det kan alltså innebära att man förutom att behandla axeln lokalt, även behandlar nacke, bröstrygg, skuldror eller nyckelben för att optimera funktionen i området så den retade vävnaden kan läka fortast möjligen.  Du får även hjälp med specifik rehab av sjukgymnast som är viktigt både för att smärtlindra men även för att stärka upp området för att minska risken för recidiv. 

Frusen axel

Inflammation i axelledens ledkapsel kallas ”frusen axel”. Det är ofta en spontan reaktion hos patienter som haft axelproblem tidigare eller efter fraktur i överarm eller handled. Tillståndet är mycket smärtsamt den första tiden. Axelleden styvnar och man får svårt att lyfta armen. Efterhand avtar smärtan men axelleden är fortfarande stel i flera månader. De flesta blir bra efter en tid och får tillbaka full rörlighet inom loppet av 1-2 år. Under tiden kan du får hjälp med avlastade rörelser, behandling av en kiropraktor i besvärets närområde för att minska risk för kompensations besvär på andra ställen. Även rehabilitering av en av våra sjukgymnaster.