20150326-Mo¦êrby-114Många människor har ont i nacken och lever med det, trots att det påverkar deras livskvaliteten. Humöret blir sämre, energin lägre och många upplever en försämrad koncentrationsförmåga.

En del upplever även huvudvärk, yrsel, arm- eller axelsmärta i samband med smärta i nacken. Kiropraktorn lokaliserar och behandlar låsningar/ dysfunktioner i nackens leder. Spänningar och stelhet i nackens och axlarnas muskulatur samt smärta i nacken kan bero på störningar i nacken/kotpelarens funktion.

Kiropraktisk behandling har nyligen rekommenderats som en effektiv behandlingsmetod för nackbesvär i en stor rapport i den mest erkända tids skriften för ryggbesvär, Spine.

Spänningar och stelhet i nackens och axlarnas muskulatur samt smärta i nacken kan bero på störningar i nacken/kotpelarens funktion.

Nackspärr

Nackspärr kan komma av en överbelastning som orsakar en låsning i halsryggen. Detta kan orsaka en nervirritation som kan ge upphov till kraftig smärta och svårigheter att vida huvudet åt ena eller andra hållet. Ibland kan det vara svårt att röra huvudet överhuvudtaget.

Vanliga orsaker till nackspärr är fysiskt arbete som orsakar muskelspänningar i axlar och nacke. En annan orsak kan vara att sova eller sitta i en dålig ställning.

En del upplever även huvudvärk, yrsel, arm- eller axelsmärta i samband med smärta i nacken. Kiropraktorn lokaliserar och behandlar låsningar/ dysfunktioner i nackens leder. Spänningar och stelhet i nackens och axlarnas muskulatur samt smärta i nacken kan bero på störningar i nacken/kotpelarens funktion.

Kiropraktisk behandling har nyligen rekommenderats som en effektiv behandlingsmetod för nackbesvär i en stor rapport i den mest erkända tids skriften för ryggbesvär, Spine.

Spänningar och stelhet i nackens och axlarnas muskulatur samt smärta i nacken kan bero på störningar i nacken/kotpelarens funktion.

Whiplash

Pisksnärtskada som det också heter kan du få om nackens mjukdelar utsätts för en kraftig översträckning. Detta händer särskilt vid trafikolyckor. Vanligt är om man blir påkörd bakifrån och huvudet åker framåt-bakåt-framåt, som en pisksnärt.

Det finns ingen enhetlig behandling för whiplashskador, olika behandlingsmodeller kan samverka med varandra. Det viktiga är att du får en grundlig undersökning kort efter symtom debut.Det innefattar en ortopedisk och neurologisk undersökning. Även röntgenundersökning kan erfordras för att få en så god uppfattning som möjligt om skadans omfattning.

Om vi anser att besvären ligger inom vårt behandlingsområde kommer vi att påbörja behandlingen på sådant sätt att besvären kan läkas fortast möjligt utan att irritera den övriga vävnaden. I många fall kan en kiropraktisk behandling ge mycket goda resultat. Långsiktigt har de flesta whiplashskador en god prognos om hjälp erhålls i tid. Hos oss samarbetar vi i team av kiropraktor och fysioterapeut för att uppnå optimala resultat för patienten.