GDPR PÅ AKTIVERA REHAB SOLLENTUNA AB

Vi tar hand om dina personuppgifter.

 

Patientdatalagen

Eftersom vår personal är legitimerad vårdpersonal hanteras dina uppgifter enligt Patientdatalagen. Dina uppgifter om personnummer, namn, adress och kontaktuppgifter ligger i ett krypterat journalsystem där vi för att få åtkomst behöver legitimera oss med särskild förskrivit legitimation via Stockholms Läns Landsting.

 

Hälsodeklaration

För att få en överblick över patients hälsa vid första besöket fyller våra patienter i uppgifter om nuvarande och tidigare sjukhistoria. I det dokument dubbelkollar vi även om vi har fått rätta uppgifter från patient.

Hälsodeklarationen är inte en journalhandling. Den information som delges av patient och är relevant dokumenteras i journalsystemet.

När all information har lagts in i journalsystemet makuleras hälsodeklarationen. Fram till att de makuleras förvaras de inlåsta.

Nyhetsbrev

De patienter som har tackat ja till att få nyhetsbrev om hälsa från vår verksamhet, har gjort detta på den hälsodeklaration som patient fyller i vid första besöket hos oss. Se ovan.

I nyhetsbrevet finns där möjlighet till att när som helst att avsluta utskickat. Detta görs enkelt med några knaptryck.

Mailadressen som patient har lämnat till oss efter skriftligt samtycke kopplas inte med övriga patientuppgifter.

 

Övrigt skriftligt patientmaterial med personuppgifter

Kan röra sig om utskrift med patientuppgifter t x röntgenutlåtande eller dagens kalenderuppgifter. I slutet av dagen makuleras dessa uppgifter. Om uppgifterna av någon anledning behöver sparas, ska de sparas inlåst och destrueras när de inte behövs mer. Alla relevanta dokument i förhållande till journalföring ska skannas till journal.