Multimodal rehabilitering för patienter med långvariga  

Information vid rygg- och nackbesvär är viktigt.

besvär.

Hos oss arbetar sjukgymnaster och kiropraktorer tillsammans för att hjälpa patienten på bästa sätt. Vi rekommenderar i första hand en multimodal bedömning för patienter som har ett långvarigt besvär i rygg eller nacke. Vi vet att det då många gånger är multifaktoriella orsaksmekanismer, därför ses bästa effekt om vi då tillsammans angriper besväret från flera håll. 

Patienten får en komplett undersökning som inkluderar ortopediska, neurologiska, sjukgymnastiska och kiropraktiska undersökningsmetoder. Detta skapar bäst möjliga förutsättningar för rätt bedömning och rehabilitering.

Multimodal rygg och nacke behandling

Behandlingsplanen kan inkludera:

  • Information om besväret och hur man ska förhålla sig till det.
  • Manuell behandling av leg. kiropraktor för att öka funktionsnivån.
  • Specifik träning och instruktion i att öka aktivitetsnivån med leg. sjukgymnast
  • Akupunktur
  • Avspänning (mindfulness) – individuellt eller i grupp.

Kiropraktorernas utbildning inkluderar en 5 årig universitetsutbildning med fokus på undersökning, bedömning, behandling och rehabilitering av rörelseapparaten. Tillsammans med våra kompetenta sjukgymnasters fokus på specifik träning, erbjuder vi ett komplett rehabiliterings regim för det aktuella besväret.