Ont i axeln

Axeln är en av våra rörligaste leder och får sin stabilitet av muskler och ligament. Enformigt arbete eller felaktig hållning kan ge besvär i axeln och ge utstrålande smärta längs överarmen. För att ge axeln den bästa möjliga förutsättningen att jobba så effektivt som möjligt och minska risken för skador och smärta behövs en god muskulär kontroll. Hållningsproblem är tätt förknippat med axelproblem.

Impingement20150325-Ha¦êggvik-111

Impingement syftar till att det är trångt i axeln, att något har kommit i kläm. Vanliga symptom är skarp smärta i axlarna när man lyfter armarna från sidan och upp, särskilt över huvudet. Smärta under natten, speciellt om man ligger på axeln är ett annat förekommande symptom. Värken sitter i axeln och ibland även ned i överarmen mot armbågen. 

Impingment kommer från någon form av överbelastning av mjukdelarna kring axelleden. Med överbelastning menas att en vävnad utsätts för mer belastning än vad den tål. Det kan vara upprepning av en liten rörelse över tid som ger nötningsskador eller en rörelse med mer belastning som skapar retning i vävnaden. Även ett fall mot axeln eller en hastig sträckning av axeln kan framprovocera besvären. Skulderbladens ställning och stödmuskler spelar en speciellt viktig roll vid alla armrörelser. Ensidiga arbetsställningar medför ofta att armarna hålls ut lite från sidan av kroppen. En del av den stabiliserande axelmuskulaturen överbelastas då och det kan bli trångt för senorna som går under nyckelbenet fram till själva kulleden i axeln. Med tiden kan det uppstå retning och slitage i senor och leder. Det blir då platsbrist kring axelleden och det skapar ett tryck som orsakar smärta. 

Syftet med behandlingen är att minska smärtan och återupprätta normal funktion i mjukdelar och leder. Vid axelsmärta kommer kiropraktorn att behandla den del av rörelseapparaten som har nedsatt funktion, vilket inte alltid är där smärtan sitter. Det kan alltså innebära att man förutom att behandla axeln lokalt, även behandlar nacke, bröstrygg, skuldror eller nyckelben för att optimera funktionen i området. På så sätt kan den retade vävnaden läka fortast möjligen.  Det är även av vikt att träna in ett korrekt rörelsemönster samt till att börja med att öka cirkulationen till det skadade området. Du får även hjälp med specifik rehab av sjukgymnast som är viktigt både för att smärtlindra men även för att stärka upp området för att minska risken för recidiv. 

Utstrålande smärta längs armen

Ibland är orsaken till smärtan inte lokaliserad på samma ställe som du har ont. En stelhet i bröstryggen kan medföra att du belastar axeln annorlunda vilket överanstränger andra muskler och leder vilket ger smärta. Därför är det viktigt att även undersöka både nacke och rygg vid problem i axeln, framför allt vid utstrålande smärtor.

Frusen axel

Inflammation i axelledens ledkapsel kallas ”frusen axel”. Det är ofta en spontan reaktion hos patienter som haft axelproblem tidigare eller efter fraktur i överarm eller handled. Tillståndet är mycket smärtsamt den första tiden. Axelleden styvnar och man får svårt att lyfta armen. Efterhand avtar smärtan men axelleden är fortfarande stel i flera månader. De flesta blir bra efter en tid och får tillbaka full rörlighet inom loppet av 1-2 år. Under tiden kan du får hjälp med avlastade rörelser, behandling av en kiropraktor i besvärets närområde för att minska risk för kompensations besvär på andra ställen. Även rehabilitering av en av våra sjukgymnaster.