Ont i höften

Höften är en viktbärande led som är belastad under stor del av vår vakna tid oavsett om du motionerar mycket eller lite. Ibland får vi smärtor i höften som inte nödvändigtvis kommer utav att det finns någon skada, utan problemet har sitt ursprung någon annanstans i kroppen. Men ibland är det höften som behöver åtgärdas. Smärta i och omkring höften kan bero på artros, snappning hip, piriformis tendinit, trochanterit, felställning, felbelastning. Både kiropraktik, sjukgymnastik och akupunktur brukar ha en god effekt på höftsmärtor/bäcksmärtor.