Stressrelaterade besvär

När vi är stressade under en lång period, utan återhämtning, går kroppen på högvarv och det finns ett ständigt påslag på autonoma nervsystemet. Det gör att kroppen är i ständig beredskap, musklerna spända hela tiden, andetaget kort och ytligt och vi får svårt att bryta av och vila. Det kan yttra sig i en mängd olika symtom, så som smärta, andningssvårigheter, oro och ångest, nedstämdhet och en känsla av att inte kunna hantera situationen. Då kan man få god hjälp av att få en helhetsbedömning och jobba integrerat kropp-känslor-tankar.  Det gör sjukgymnast med psykosomatikinriktning vid behov i samarbete med kiropraktor.