Aris och Towe: har gått vidareutbildning inom ”Barn och ungdomars skador och rehabilitering”.

Kursen lägger fokus på barnets utveckling, diagnostisering av skador och hur dessa bäst rehabiliteras. Rehabplanen läggs i samråd med barnet/ungdomen beroende på målsättning och vilken evt aktivitet barnen ska tillbaka till.

Läs mer om Aris!
Lär mer om Towe!

Följ oss på facebook: