Artrosskola

Där finns hjälp att få för dig med artros!

På Aktivera Rehab har vi artrosskola enligt BOA, Bättre Omhändertagande av patienter med Artros. Det är en standardiserad utbildning i ledvård med extra fokus på höft och knä men även fingrar.

Kursen består av fyra tillfällen med teori i grupp och fyra träningstillfällen individuellt med sjukgymnast.

Sjukgymnast talar om vad artros är, varför man får det och vad kan vi göra för att förbättra besvären.

Arbetsterapeut är med vid ett tillfälle och talar om bland annat hjälpmedel.

Vår dietist kommer och talar om kost och kroppsvikt i relation till artros.

Målet med skolan är att du som drabbad ska ha kunskap om hur du kan ta hand om din artrosdrabbade led med lämplig träning.

Följ oss på facebook: