Towe och Alexandra har gått kurs i Idrottsmedicin

På Aktivera Rehab har vi fler behandlare som har kompetens inom Idrottsmedicin. Nu har Alexandra Granström (Danderyd) och Towe Österlund (Sollentuna) gått en veckas intensiv kurs i ämnet.

Kursen i Idrottsmedicin på Bosön, Lidingö innehåller en övergripande bild av idrottsfysiologi, idrottsskademekanismer och dess uppkomst, traumatiska skador, idrottsnutrition, träningsupplägg samt rehabiliteringsupplägg.

Idrottsmedicinutbildningen ökar kunskapen och förståelsen för skador som uppstår inom idrotten, och även hos motionärer. Att förstå idrotten och hur skadan uppstår ger en bättre förutsättning för kommande rehabilitering. Både med fokus på fortsatt träning inom idrotten-/motionsformen, men även att känna till de psykologiska faktorer som påverkar och tänka långsiktigt.

Viktigt är även att kunna återgå till idrotten utan att nya skador uppkommer men även prehab, att kunna förutse och åtgärda så tidigt som möjligt innan en skada uppkommer dvs arbeta förebyggande. 

Följ oss på facebook: