KOL- astma skola

Under skolan kommer du få lära dig mer om din sjukdom och hur du kan förbättra din livskvalitet trots denna. Skolan har både teori och praktisk träning. Förutom en sjukgymnast och en arbetsterapeut kommer även en dietist att prata om vikten av rätt näring för att på så sätt underlätta för dig på bästa sätt.

Ring till vår reception eller prata med din behandlare för mer information.

KOL (Kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en kronisk sjukdom som leder till minskad syreupptagningsförmåga. Vanligtvis drabbar sjukdomen rökare eller före detta rökare och symtomen kan vara slemhosta, andnöd och andfåddhet. Eftersom KOL-patienten har en ökad andning tappar man ofta i vikt vilket leder till risk för ofrivillig viktnedgång och undernäring (malnutrition). Här är dietisten en viktig resurs för att hjälpa patienten att se över sitt näringsintag och vad som kan förbättras. Dietisten hjälper till med att se över närings- och energiintag och att ge individuella kostråd, samt vid behov förskriva kosttillägg.

Följ oss på facebook: