Sjukgymnast

Sjukgymnasterna arbetar med olika funktionsstörningar i kroppen. De arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där sjukgymnasterna inte bara ser på skador och sjukdomar utan även livssituation, erfarenheter och sociala och kulturella förhållanden som kan vara orsak till smärtor, funktionsnedsättningar och försämrad livskvalitet. Detta då kropp och själ påverkar varandra.

Verksamheten omfattar bedömning, behandling, rådgivning, utredning och uppföljning som utförs individuellt, i grupp eller av team, samt samverkan med andra aktörer i rehabiliteringsärendet.

Syftet med sjukgymnastiken är:

 • Att förstå hur sjukdom och smärtor i kroppen kan uppstå, behandlas och förebyggas.
 • Att skapa en symmetri/balans och god funktion ibland annat muskler och leder genom att arbeta med det neuromuskulära samspelet.
 •  Att förbättra funktionsnivån och kunna leva ett aktivt liv.
   

Målet med sjukgymnastiken är:
 

 •  Att främja förändringsprocesser hos patienten för att kunna få bort eller lindra smärtorna
 •  Att förbättra funktionen både på kort och lång sikt och höja livskvaliteten.
 •  Att patienten själv kan påverka sin situation genom ett aktivt deltagande som är av stor vikt i behandlingsförloppet.
   

Sjukgymnastiken vänder sig till:
 

 • Sjukgymnasterna arbetar med individer i alla åldrar, allt ifrån barn till äldre, som har en rörelse- stödorgan- och/eller nervsystemsproblematik.

Ambitionen är att erbjuda lättillgänglig rehabilitering där det individuella behovet tillgodoses.

Vad är skillnad mellan Sjukgymnast och Fysioterapeut?
 

Alla nyutexaminerade som ansöker om legitimation får efter den 1 januari 2014 benämningen legitimerad fysioterapeut. Det är en ny benämning på sjukgymnasternas yrkeskår dvs. det finns ingen skillnad mellan de olika benämningarna utan är samma yrke. 

Följ oss på facebook: