Alexandra Granström

Legitimerad Fysioterapeut

Bachelor of science in physiotherapy at Lunds Universitet, 2013-2016.

 

Vidareutbildning

Basal kroppskännedom A

Mulligan concept A

Klinisk Neurodynamik – Upper Quarter

Idrottsmedicin, Steg 1

Följ oss på facebook: