Dennis Nyqvist

Dennis Nyqvist

Sjukgymnast, Luleå tekniska universitet, 2013

 

Vidareutbildning

Instruktör Otago Exercise Programme  (balans och fallprevention)

Medicinsk träningsterapi (MTT) för geriatriska patienter och friska äldre.

Obruten vårdkedja med AXELINA (axelrehabilitering och diagnostik)

Följ oss på facebook: