Elena Kim

Leg. Sjukgymnast vid Karolinska intitutet 2012
Även Licencierad perosnlig tränare, SAFE

Tidigare arbetat inom geriatrisk vård på sjukhus 2012-2015

Vidareutbildningar:

 •  Medicine magisterexamen i fysioterapi med inriktning neurologi vid Karolinska institutet 2021
 • Handledarutbildning (Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning)
 • Vetenskapsmetodik
 • Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder
 • Idrottsmedicin – hälsofrämjande styrketräning
 • BOA: bättre omhändertaganade för patienter med artros
 • KOL-skola
 • TIPPA (Test instrument for Profile of physical ability), arbetsförmågebedömning
 • Axelina axelrehabilitering
 • Gunnel Eriksson Utbildning: grundkurs i kognitiv rehabilitering för neurologiska patienter inom sjukgymnastik och arbetsterapi
 • Mekarkurser rullstolar, Sittpositionering i rullstol, Lyftselar
 • Tejpkurs kinesiologi och sporttejp

 

Följ oss på facebook: