Elin Frisell

Legitimerad fysioterpaut 2019, Karolinska institutet
 

Inriktningar och intresseområden: gravida, barn och ungdomar, långtidscovid, muskuloskeletala besvär, främjande till fysiskt aktivitet och goda levnadsvanor/FaR.

 

Följ oss på facebook: