Henrik Björk

CV:

Examinerades vid Karolinska Institutet (KI) 1995.

Jag började min karriär inom akut strokevård följt av kommunal äldrerehabilitering.

Sedan 1998 har jag arbetat inom primärvård, huvudsakligen på mottagning men även inom hemrehabilitering. Mitt särintresse är rehabilitering av äldre.

Vidareutbildning:

Träning vid hälsa, ohälsa och funktionshinder, KI

Rehabilitering vid neurologisk sjukdom, KI

Äldres hälsa, KI

Neuromuskulär träning

Artrosrehabilitering enligt BOA

OMT steg 1

Följ oss på facebook: