Linda Eliason

Legitimerad fysioterpaut, Karolinska institutet
Pågående magisterutbildning i fysioterapi, Karolinska institutet
 

Vidareutbildningar:

  • Sensorisk stimulering vid muskuloskeletal smärta (Akupunktur), 7,5hp, Karolinska Institutet
  • Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv, 7,5hp, Karolinska Institutet
  • Smärta hos barn och ungdomar, 7,5hp, Uppsala Universitet
  • Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder, 15hp, Karolinska Institutet
  • Kvalitet och kvalitetsutveckling, 7,5hp, Karolinska Institutet
  • Arbetsledning inom vård och omsorg, 15hp, Högskolan i Gävle
  • Arbetsledning 7,5hp Högskolan Väst

 

Övriga utbildningar:

Diploma of Sport & Recration, Diploma of Fitness, Sunshine Coast TAFE, Australien (2 årig PT-utbildning)
Cert IV in Massage, Australian Collage of Massage Therapy
Klassisk Svensk Massage, Kroppsterapeuterna

Följ oss på facebook: