Louise Thagesson

Legitimerad Arbetsterapeut vid Öebro Universitet 2016

Vidareutbildningar:

 • Att arbeta med unga som har ADHD, ADHD Center, Stockholm.
 • Vem tar hand om handen? Handkurs, Akademiskt primärvårdscenter, Stockholm.
 • Förskrivningsbara Kognitionshjälpmedel, KommSyn, Stockholm.
 • Lyftselar, Sodexo Hjälpmedelscentral, Stockholm.
 • Bedömning av Arbetsförmåga, användning av WRI, AWP, AWC & WEIS, Akademiskt primärvårdscenter, Stockholm.
 • Sittdynor i rullstol, Sodexo Hjälpmedelscentral, Stockholm.
 • Sittande bas, Sodexo Hjälpmedelscentral, Stockholm. 
 • BOA Artrosskola, Stockholms läns landsting, Stockholm.
 • Basal demensutredning utbildning, Stockholms läns landsting, Stockholm.
 • Aktiv livsstil hela livet, fallprevention, Stockholms läns landsting, Stockholm.
 • Bostadsanpassning, Örebro kommun, Örebro.
 • Lyftkörkortsutbildning, Örebro kommun, Örebro.
 • Manuell förflyttning, Örebro kommun, Örebro.
 • Rehabilitering i hemmet, Örebro kommun, Örebro.

 

Följ oss på facebook: