Louise Thagesson

Arbetsterapi 180hp Örebro Universitet 2013–2016

Vidareutbildningar

-Att arbeta med unga som har ADHD, ADHD Center, Stockholm.                                                      

-Vem tar hand om handen? Handkurs, Akademiskt primärvårdscenter, Stockholm.                     

-Förskrivningsbara Kognitionshjälpmedel, KommSyn, Stockholm.                                                     

-Lyftselar, Sodexo Hjälpmedelscentral, Stockholm.                                                                                

-Bedömning av Arbetsförmåga, användning av WRI, AWP, AWC & WEIS, Akademiskt primärvårdscenter, Stockholm.                                                                                                                                                                                                               

-Sittdynor i rullstol, Sodexo Hjälpmedelscentral, Stockholm.                                                                

-Sittande bas, Sodexo Hjälpmedelscentral, Stockholm.                                                                         

-BOA Artrosskola, Stockholms läns landsting, Stockholm.                                                                   

-Basal demensutredning utbildning, Stockholms läns landsting, Stockholm.                                                    

-Aktiv livsstil hela livet, fallprevention, Stockholms läns landsting, Stockholm.                             

-Bostadsanpassning, Örebro kommun, Örebro.                                                                                       

-Lyftkörkortsutbildning, Örebro kommun, Örebro.                                                                                

-Manuell förflyttning, Örebro kommun, Örebro.                                                                                     

-Rehabilitering i hemmet, Örebro kommun, Örebro.                                                            

 

Följ oss på facebook: