Maria Olin

Leg. Dietist

Vidareutbildningar

Klinisk nutrition

Basgruppsledarutbildning i behandling av övervikt och fetma hos vuxna

MI - Motiverande samtal med patienter i primärvården

Palliativ vård

Följ oss på facebook: