Maria Olin

Legitimerad dietist

Vidareutbildningar:

  • Klinisk nutrition
  • Basgruppsledarutbildning i behandling av övervikt och fetma hos vuxna
  • MI - Motiverande samtal med patienter i primärvården
  • Palliativ vård
Följ oss på facebook: