Marlene Thorvall (föräldraledig)

Legitimerad dietist  - Master in Science, Klinisk Ernaering, Universitetet i Oslo

Molekylärbiolog, specialiserad inom cancer, immunologi, genetik, human fysiologi.

Följ oss på facebook: