Michelle Inostroza

Legitimerad arbetsterapeut vid Umeå universitet
Erfarenhet inom ortopedi, strokevård, postcovid, handrehabilitering, hjälpmedelsförskrivning samt enegibesparande åtgärder. Tidigare arbetat inom geriatrisk slutenvård.

Vidareutbildningar:

  • Handrehabilitering, grundkurs, Artronova
  • Licensierad personlig tränare, SAFE, juni 2010
  • Licensierad internationell personlig tränare, Bodyfight, 2022

 

Följ oss på facebook: