Michelle Inostroza

Legitimerad arbetsterapeut vid Umeå universitet
Handrehabilitering, grundkurs, Artronova
Erfarenhet inom:
Ortopedi
Stroke
Postcovid
Handrehabilitering
Hjälpmedelsförskrivning
Energibesparande åtgärder

Tidigare arbetat inom geriatrisk slutenvård på Södertälje sjukhus.

Licensierad personlig tränare, SAFE, juni 2010
Licensierad internationell personlig tränare, Bodyfight, 2022

 

Följ oss på facebook: