Sandra Ålkils

Fysioterapeutprogrammet 180 hp, på Uppsala Universitet, gått OMT steg 1 samt

MSI kurser för skuldra och nacke, beskrivning nedan:

MSI: står för Movement  System Impairment  och innefattar utbildning där man ser  till patientens hållning och rörelsemönster och behandlar utifrån detta.Typiska besvär som kan behandlas är ländryggs- och höftsmärta samt nack- och axelsmärta.

https://pt.wustl.edu/education/movement-system-impairment-syndromes-courses/

Följ oss på facebook: