Sara Kroksmyr

Leg. Dietist fil mag

Vidareutbildningar

Basgruppsledarutbildning i behandling av övervikt och fetma hos vuxna

MI - Motiverande samtal med patienter i primärvården, Karolinska Institutet, 7,5 hp.

Följ oss på facebook: