Uta Sundberg

Vidareutbildningar

OMT steg 2

PNF-terapeut (Proprioceptive neuromuscular facilitation)

FDM – Myofascial behandlingsmetod

Fasciadistorsionsmodell efter Typaldos

Följ oss på facebook: