Varför ska vi vara aktiva?

De flesta vet varför vi ska vara aktiva, men inte alla vet på vilket sätt det faktiskt gynnar oss.

Så vad finns det då för goda anledningar att vara aktiv?

Enligt Fyss(Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) finns det många goda anledningar. Till exempel:

* Minskad risk att insjukna i högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, typ 2 diabetes, fetma, depression samt flera cancerformer.
* Ökad livskvalitet, minskad oro och nedstämdhet och ökad styrka och kondition.
* Minskad risk för fall hos äldre samt bättre kognitiv och fysisk funktion.

Fysisk aktivitet och träning är bra för mycket helt enkelt!
För att läsa mer kan du gå in på https://www.fyss.se/for-vuxna/

Är det så att du har besvär eller smärtor som gör att du känner dig begränsad och inte vet vad för aktivitet eller träning som kan vara bra för dig så kan du få stöd av en fysioterapeut via ett digitalt eller fysiskt besök.

Följ oss på facebook: