ADL-Bedöming (Aktiviteter i Vardagen)

En ADL-bedömning (Aktiviteter i Vardagen) är en kartläggning av utförandet av vardagliga livets aktiviteter. Exempel på sådana aktiviteter är personlig vård, boendeaktivitet och kommunikationsaktivitet.

Dessa utgör en bas för andra aktiviteter och kan delas i:

  • Personlig ADL – äta och dricka, förflyttning, toalettbesök, på- och avklädning, personlig hygien, övrig kroppsvård, kommunikation och tidsuppfattning.
  • Instrumentell ADL – resor, matlagning, inköp, städning och tvättning.

Våra arbetsterapeuter som arbetar i vårt hemrehabiliteringsteam utför ADL-bedömningar i hemmet. De aktiviteter som upplevs problematiska får patienten träna på alternativt kompenseras med hjälpmedel så att patienten kan utföra aktiviteten självständigt.

Följ oss på facebook: