Bostadsanpassning

Behöver du anpassningar i hemmet såsom till exempel tröskelborttagning, stödhandtag eller ledstång vid trappa?

Våra arbetsterapeuter arbetar med bedömning av boendemiljö och skriver intyg om behov av bostadsanpassning finns. Bostadsanpassningen genomförs sedan av den kommun du bor i.

Följ oss på facebook: