Kompetent personal - Säker vård

Hos oss möter du kompetenta Kiropraktorer, Fysioterapeuter/Sjukgymnaster, Dietister, Handterapeuter och Arbetsterapeuter.
Besök oss på våra fina mottagningar eller digitalt via videobesök. Har du svårt att ta dig till oss gör vi hembesök. Vi provar även ut och förskriver hjälpmedel.
Boka enkelt på 1177.se - sök på Aktivera Rehab och välj mottagning. Boka tid hos kiropraktor? eller andra frågor. Ring tel. 08-630 09 90.
Välkommen!

Mer om oss

Om oss

Aktivera rehab är en rehabmottagning på uppdrag av region Stockholm med två mottagningar i norra Stockholm. Vi erbjuder rehabinsatser av erfarna och duktiga fysioterapeuter, kiropraktorer, arbetsterapeuter och dietister. Vi jobbar enligt ett multimodalt arbetssätt, vilket innebär att du som patient kan komma att få träffa flera professioner parallellt om det bedöms gynna din rehab. Utöver rehab på våra mottagningar erbjuder vi hemrehab och digital rehab via videobesök.Tryck här för att läsa mer om våra medarbetare. 


Henrik Björk

Förnamn Efternamn

Sofia Wöchtl

Förnamn Efternamn

Isabel Sejare

Förnamn Efternamn

Fanny Tollbom

Förnamn Efternamn

Boka enkelt via 1177.se. Sök på Aktivera Rehab och välj vilken mottagning du vill boka ditt besök på. 

 

Stockholms läns landsting

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Sedan den 1 oktober 2012 samarbetar vi med Region Stockholm och erbjuder rehab av vår legitimerade personal. Högkostnadskort gäller. Besök är remissfria.

Du behöver ingen remiss för att besöka oss.

Stockholms läns landsting

På Aktivera Kiropraktik och Rehab samarbetar vi  multimodalt, vilket innebär att vi som team gör en professionell bedömning tillsammans. Det gör att du som patient får bästa möjliga vård och rehabilitering.

Vi samarbetar även med de flesta husläkarmottagningar i Sollentuna och Danderyd!

Stockholms läns landsting

Vårt företag är Barnsupporter – BARNCANCER FONDEN

UNDERSÖKNING, BEDÖMNING OCH BEHANDLING

Vi har en bred rehabverksamhet med individuella besök, gruppverksamhet, videobesök samt hembesök. Nedan kan du se exempel på och läsa mer om vad vi kan hjälpa till med.


Dietist

Välkommen till dietisten som har specialkompetens om matens betydelse och sambandet mellan sjukdom, mat och hälsa. Vi har även gruppverksamhet för IBS och viktminskning. Välkommen att boka en tid i vår reception, du behöver inte remiss.

Läs mer

Arbetsterapi

Arbetsterapeuterna arbetar med personer som på grund av en skada eller sjukdom har svårt eller ej klarar att utföra dagliga aktiviteter. Arbetsterapeutens jobb ser olika ut beroende på vilka önskemål, förutsättningar och behov en person har.

Läs mer

Gruppverksamhet

Vi erbjuder en varierande gruppverksamhet. Bl. a. viktminskningsgrupp, IBS-skola, balansskola, medicinsk yoga, artrosskola, ryggskola, mindfulness, ryggträning och sittgympa. Kontakta oss för närmre information och datum för gruppstart.

Läs mer

Hemrehabilitering

Aktivera Kiropraktik och Rehab erbjuder hemrehabilitering för dig som inte kan ta dig till mottagning efter sjukdom eller skada. Hemrehabilitering innebär träning i hem- och närmiljö, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, ansökan om bostadsanpassning samt kostrådgivning.

Läs mer

Handrehabilitering

Aktivera Kiropraktik och Rehab erbjuder rehabilitering för dig som har en skada eller sjukdom som drabbat hand och underarm. Det behövs ingen remiss inför ditt besök.

Läs mer

Lymfterapi

Lymfterapeuten bedömer och behandlar lymfödem, vilket är en svullnad som vanligast uppstår i arm eller ben. Lymfödem orsakas av ett skadat lymfsystem t.ex. efter cancerbehandling och kallas då ”sekundärt lymfödem”.

Läs mer

Hjälpmedel

Har du ett behov av hjälpmedel kan du få hjälp av en arbetsterapeut eller en sjukgymnast med att prova ut och förskriva enklare hjälpmedel. T.ex. käpp, rollator, duschpall, strumppådragare, griptång, förhöjningsdynor m.m. Du kan på så sätt få med dina hjälpmedel hem samma dag som du kommer till oss.

Läs mer

Sjukgymnast

Sjukgymnasterna arbetar med olika funktionsstörningar i kroppen. De arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där sjukgymnasterna inte bara ser på skador och sjukdomar utan även livssituation, erfarenheter och sociala och kulturella förhållanden som kan vara orsak till smärtor, funktionsnedsättningar och försämrad livskvalitet. Detta då kropp och själ påverkar varandra.

Läs mer

Kiropraktor

Kiropraktorerna på Aktivera Kiropraktik & Rehab har primärvårdskompetens. Det vill säga de kan själva undersöka, ställa diagnos, lägga upp en behandlingsplan och slutligen påbörja behandling eller remittera för vidare undersökning om så behövs.

Läs mer

Aktiveras Värdegrund

Helhetssyn: Hos Aktivera samarbetar vi med alla relevanta vårdyrken för att ge våra patienter bästa möjliga hjälp. Vi har lämnat prestigen bakom oss.Ödmjukhet: Hos Aktivera frågar vi oss alltid vad vi kan göra bättre.Vi ser individen och lyssnar på patienter och medarbetare. Kompetens: Aktivera erbjuder bästa möjliga vård och rehabilitering. Vi arbetar kontinuerligt med patientsäkerheten och att höja vår kompetens inom verksamhetens olika områden. Vår kunskap är din trygghet!Engagemang: Hos Aktivera är passion för vår arbetsuppgift en självklar egenskap. Ett genuint intresse för att hjälpa både patienter och medarbetare. 


Mottagning Sollentuna

  • Tel. 08-630 09 90
  • Fax. 073 527 66 27
  • Bagarbyvägen 61, Samma ingång som SATS och Attundahälsan
  • info@aktiverarehab.se

Boka enklast via 1177.se. Vill du boka tid med kiropraktor bokar du via tel 08-630 09 90. Det går INTE att boka/omboka via kontaktförmulären eller info@aktiverarehab.se.

Mottagning Danderyd

Boka enklast via 1177.se. Vill du boka tid med kiropraktor bokar du via tel 08-630 09 90. Det går INTE att boka/omboka via kontaktförmulären eller info@aktiverarehab.se.
Avbokning sker senast 24 timmar innan bokad tid för att undvika debitering(400kr).

Nyheter

Här publicerar vi senaste nyheter och aktuella aktivieter.

27
Maj
Stillasittande påverkar din hälsa

Aktivera på Instagram

Aktivera Rehab finns nu på Instagram.

02
Jun
Stillasittande påverkar din hälsa

Varför ska vi vara aktiva?

De flesta vet varför vi ska vara aktiva, men inte alla vet på vilket sätt det faktiskt gynnar oss.

20
Okt
Stillasittande påverkar din hälsa

Seniorsatsning Danderyd 65+

På uppdrag av Danderyds kommun finns nu möjlighet för alla seniorer (65+) bosatta i Danderyd att delta i vårt nystartade projekt för att bibehålla och utveckla hälsa för äldre. Under sju veckor kommer du som senior få möjlighet att delta på en blandning av aktiviteter, som träning, föreläsningar och sociala träffar. Ta chansen att träffa nya bekantskaper, förbättra din hälsa och lär dig mer om hur du som senior kan leva ett aktivt liv i Danderyd.

03
Nov
Stillasittande påverkar din hälsa

Samtalsgrupper 65+

I och med seniorsatsningen kommer det på Aktivera i Danderyd hållas samtalsgrupper för dig 65+ . Varje tillfälle har en egen inriktning. Fokus ligger på diskussion och trevlig social gemenskap.

03
Feb
Stillasittande påverkar din hälsa

Vidareutbildning inom yrsel

Nu har vår kiropraktor Erik på Sollentunamottagnigen gått en vidareutbildning inom yrsel.

14
Mar
Stillasittande påverkar din hälsa

Gravidträning och Mammaträning i grupp

Lider du av smärtproblematik under eller efter graviditet? Delta i våra gravid -eller mammagrupper och få hjälp utefter dina behov!

Följ oss på facebook: