Kompetent personal - Säker vård

Hos oss möter du kompetenta Kiropraktorer, Fysioterapeuter/Sjukgymnaster, Dietister, Handterapeuter och Arbetsterapeuter.
Besök oss på våra fina mottagningar eller digitalt via videobesök. Har du svårt att ta dig till oss gör vi hembesök. Vi provar även ut och förskriver hjälpmedel.
Välkommen!

Mer om oss

Om oss

Aktivera rehab är en rehabmottagning på uppdrag av region Stockholm med två mottagningar i norra Stockholm. Vi erbjuder rehabinsatser av erfarna och duktiga fysioterapeuter, kiropraktorer, arbetsterapeuter och dietister. Vi jobbar enligt ett multimodalt arbetssätt, vilket innebär att du som patient kan komma att få träffa flera professioner parallellt om det bedöms gynna din rehab. Utöver rehab på våra mottagningar erbjuder vi hemrehab och digital rehab via videobesök.Tryck här för att läsa mer om våra medarbetare. 


Camilla Norell

Förnamn Efternamn

Evelina Öquist

Förnamn Efternamn

Towe Österlund

Förnamn Efternamn

Niklas Fougner

Förnamn Efternamn

Du kan nu boka videobesök hos fysioterapeut för bedömning och behandling. För bokning klicka här.

För videobesök med övriga professioner: Ring mottagningen på 08 630 09 90

 

Stockholms läns landsting

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Sedan den 1 oktober 2012 samarbetar vi med Region Stockholm och erbjuder rehab av vår legitimerade personal. Högkostnadskort gäller. Besök är remissfria.

Du behöver ingen remiss för att besöka oss.

Stockholms läns landsting

På Aktivera Kiropraktik och Rehab samarbetar vi  multimodalt, vilket innebär att vi som team gör en professionell bedömning tillsammans. Det gör att du som patient får bästa möjliga vård och rehabilitering.

Vi samarbetar även med de flesta husläkarmottagningar i Sollentuna och Danderyd!

Stockholms läns landsting

Vårt företag är Barnsupporter – BARNCANCER FONDEN

Verksamheten

Vi har en bred rehabverksamhet med individuella besök, gruppverksamhet, videobesök samt hembesök. Nedan kan du se exempel på och läsa mer om vad vi kan hjälpa till med.


Dietist

Välkommen till dietisten som har specialkompetens om matens betydelse och sambandet mellan sjukdom, mat och hälsa. Vi har även gruppverksamhet för IBS och viktminskning. Välkommen att boka en tid i vår reception, du behöver inte remiss.

Läs mer

Arbetsterapi

Arbetsterapeuterna arbetar med personer som på grund av en skada eller sjukdom har svårt eller ej klarar att utföra dagliga aktiviteter. Arbetsterapeutens jobb ser olika ut beroende på vilka önskemål, förutsättningar och behov en person har.

Läs mer

Gruppverksamhet

Vi erbjuder en varierande gruppverksamhet. Bl. a. viktminskningsgrupp, IBS-skola, balansskola, medicinsk yoga, artrosskola, ryggskola, mindfulness, ryggträning och sittgympa. Kontakta oss för närmre information och datum för gruppstart.

Läs mer

Hemrehabilitering

Aktivera Kiropraktik och Rehab erbjuder hemrehabilitering för dig som inte kan ta dig till mottagning efter sjukdom eller skada. Hemrehabilitering innebär träning i hem- och närmiljö, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, ansökan om bostadsanpassning samt kostrådgivning.

Läs mer

Handrehabilitering

Aktivera Kiropraktik och Rehab erbjuder rehabilitering för dig som har en skada eller sjukdom som drabbat hand och underarm. Det behövs ingen remiss inför ditt besök.

Läs mer

Lymfterapi

Lymfterapeuten bedömer och behandlar lymfödem, vilket är en svullnad som vanligast uppstår i arm eller ben. Lymfödem orsakas av ett skadat lymfsystem t.ex. efter cancerbehandling och kallas då ”sekundärt lymfödem”.

Läs mer

Hjälpmedelsmottagning

Har du ett behov av hjälpmedel kan du få hjälp av en arbetsterapeut eller en sjukgymnast med att prova ut och förskriva enklare hjälpmedel. T.ex. käpp, rollator, duschpall, strumppådragare, griptång, förhöjningsdynor m.m. Du kan på så sätt få med dina hjälpmedel hem samma dag som du kommer till oss.

Läs mer

Sjukgymnast

Sjukgymnasterna arbetar med olika funktionsstörningar i kroppen. De arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där sjukgymnasterna inte bara ser på skador och sjukdomar utan även livssituation, erfarenheter och sociala och kulturella förhållanden som kan vara orsak till smärtor, funktionsnedsättningar och försämrad livskvalitet. Detta då kropp och själ påverkar varandra.

Läs mer

Kiropraktor

Kiropraktorerna på Aktivera Kiropraktik & Rehab har primärvårdskompetens. Det vill säga de kan själva undersöka, ställa diagnos, lägga upp en behandlingsplan och slutligen påbörja behandling eller remittera för vidare undersökning om så behövs.

Läs mer

Aktiveras Värdegrund

Helhetssyn: Hos Aktivera samarbetar vi med alla relevanta vårdyrken för att ge våra patienter bästa möjliga hjälp. Vi har lämnat prestigen bakom oss.Ödmjukhet: Hos Aktivera frågar vi oss alltid vad vi kan göra bättre.Vi ser individen och lyssnar på patienter och medarbetare. Kompetens: Aktivera erbjuder bästa möjliga vård och rehabilitering. Vi arbetar kontinuerligt med patientsäkerheten och att höja vår kompetens inom verksamhetens olika områden. Vår kunskap är din trygghet!Engagemang: Hos Aktivera är passion för vår arbetsuppgift en självklar egenskap. Ett genuint intresse för att hjälpa både patienter och medarbetare. 


Mottagning Sollentuna

  • Tel. 08-630 09 90
  • Fax. 073 527 66 27
  • Bagarbyvägen 61, Samma ingång som SATS och Attundahälsan
  • info@aktiverarehab.se

* Betalningssätt: Gärna med kort!
Vid förhinder, tänk på att avboka i tid. Uteblivet besök eller återbud senare än 24 timmar innan bokat besök debiteras.

Mottagning Danderyd

* Betalningssätt: Gärna med kort!
Vid förhinder, tänk på att avboka i tid. Uteblivet besök eller återbud senare än 24 timmar innan bokat besök debiteras.

Stockholms läns landsting

Nyheter

Här publicerar vi senaste nyheter och aktuella aktivieter.

24
Apr
Stillasittande påverkar din hälsa

Stillasittande påverkar din hälsa

Sjukgymnast Emma Furness har varit på en föreläsning på KI om rehabilitering och fysisk aktivitet. Dr Paul Gardiner redovisade sin forskning kring hur stillasittande påverkar funktion.

25
Apr
Stillasittande påverkar din hälsa

Vi stödjer Barncancerfonden

Igenom Team Rynkeby stödjer vi barncancerfonden med ett guldsponsrat under 2018. Läs mer på www.team-rynkeby.se

25
Apr
Stillasittande påverkar din hälsa

Towe och Alexandra har gått kurs i Idrottsmedicin

På Aktivera Rehab har vi fler behandlare som har kompetens inom Idrottsmedicin. Nu har Alexandra Granström (Danderyd) och Towe Österlund (Sollentuna) gått en veckas intensiv kurs i ämnet.

04
Dec
Stillasittande påverkar din hälsa

Emma och Elena har gått Axelina Axelkurs

Axelina är ett helhetskoncept för diagnos, utredning och behandling av de vanligaste besvären i skuldran.

07
Dec
Stillasittande påverkar din hälsa

Aris och Towe: har gått vidareutbildning inom ”Barn och ungdomars skador och rehabilitering”.

Kursen lägger fokus på barnets utveckling, diagnostisering av skador och hur dessa bäst rehabiliteras. Rehabplanen läggs i samråd med barnet/ungdomen beroende på målsättning och vilken evt aktivitet barnen ska tillbaka till.

10
Dec
Stillasittande påverkar din hälsa

Louise har gått kurs om Händer, Kognition och ADHD under hösten 2018

Louise har gått fler olika kurser under hösten.

06
Sep
Stillasittande påverkar din hälsa

Äldrerehabilitering

Med den ökade livslängd behöver äldre människor ha fokus på att träna styrka och balans.

06
Sep
Stillasittande påverkar din hälsa

Artrosskola

Där finns hjälp att få för dig med artros!

17
Sep
Stillasittande påverkar din hälsa

Knäkontroll

På Aktivera har vi nyligen haft en internutbildning om knätkontroll. Programmet har utvecklats av bland annat svenska fotbollsförbundet och minskar risken för att drabbas av främre korsbandsskada. Efter att knäkontroll har implementerats i nationell fotbollsträning har knäskador minskat med 21 procent mellan åren 2010 och 2015.

27
Maj
Stillasittande påverkar din hälsa

Aktivera på Instagram

Aktivera Rehab finns nu på Instagram.

02
Jun
Stillasittande påverkar din hälsa

Varför ska vi vara aktiva?

De flesta vet varför vi ska vara aktiva, men inte alla vet på vilket sätt det faktiskt gynnar oss.

20
Okt
Stillasittande påverkar din hälsa

Seniorsatsning Danderyd 65+

På uppdrag av Danderyds kommun finns nu möjlighet för alla seniorer (65+) bosatta i Danderyd att delta i vårt nystartade projekt för att bibehålla och utveckla hälsa för äldre. Under sju veckor kommer du som senior få möjlighet att delta på en blandning av aktiviteter, som träning, föreläsningar och sociala träffar. Ta chansen att träffa nya bekantskaper, förbättra din hälsa och lär dig mer om hur du som senior kan leva ett aktivt liv i Danderyd.

03
Nov
Stillasittande påverkar din hälsa

Samtalsgrupper 65+

I och med seniorsatsningen kommer det på Aktivera i Danderyd hållas samtalsgrupper för dig 65+ . Varje tillfälle har en egen inriktning. Fokus ligger på diskussion och trevlig social gemenskap.

Följ oss på facebook: