Äldrerehabilitering

Med den ökade livslängd behöver äldre människor ha fokus på att träna styrka och balans.

I Sverige får vi en allt större andel människor som är över 65 år och livslängden ökar. Åldrande är i sig inte en sjukdom men tyvärr leder det till att vi får krämpor och sjukdomar. Många äldre har idag även en mer aktiv livsstil jämfört med tidigare. För att vi ska kunna vara så aktiva som möjligt och kunna ha en meningsfull vardag kan det ibland krävas träning med speciell hänsyn tagen till olika sjukdomstillstånd och funktionsvariationer. På Aktivera Rehab har vi möjlighet att hjälpa till med detta.

Exempel på tillstånd som vi kan hjälpa till med

Artros

Osteoporos

Balansnedsättning

Hjärt- och kärlsjukdom

Parkinsons sjukdom

Följ oss på facebook: