Mindfullness

Begreppet mindfulness kan översättas till Medveten Närvaro.

Det är ett förhållningssätt, som uttrycker en närvaro och uppmärksammande på det som sker i nuet samt acceptans kring det som är just nu.

Varför ska vi öva på Medveten Närvaro?

Genom att träna på att vara Medvetet Närvarande så påverkar vi vårt sätt att reagera och lär oss att möta och hantera problem på nya sätt. Detta ger oss bättre förutsättningar för att kunna hantera svår smärta och/ eller stress.

Mindfullness vänder sig till patienter med:

  • Stressrelaterat besvär
  • Enklare ångesttillstånd
  • Långvarig smärtproblematik

Följ oss på facebook: