Knä

Besvär från knät är vanligt och förekommer i alla åldrar. Knät är en så kallad gångjärnsled och kan primärt utföra två rörelser, böjning och sträckning. Som stöd kring knät finns ledband, brosk och muskler. Besvär kan uppstå i alla dessa delar både över tid och i samband med ett trauma.

I samband med trauma är det vanligt med bland annat meniskskador, korsbandsskador och skador på sidoledbanden i knät. Dessa skador kan ofta leda till mycket smärta, stelhet och ibland svullnad. Det är vanligt att man kan få problem att gå på grund av smärta.

Ett vanligt besvär som uppkommer över en längre tid är artros. Vid artros orsakar en förändring i brosket att man bland annat får ont vid belastning och att knät kan kännas stelt. Artros utvecklas under flera års tid och förekommer hos äldre personer.

Några vanliga skador bland yngre personer är smärta kring knäskålen och i muskelsenan på utsidan av knät. Vid dessa skador är det vanligt att man då får ont i samband med rörelse och träning. Besvären utvecklas ofta i samband med överbelastning.

För att ta reda på orsaken till knäbesväret använder sig behandlaren ofta av tester för rörlighet, muskelstyrka samt specifika ortopediska tester. När man tagit reda på orsaken får man ofta hjälp med rådgivning och olika åtgärder för att minska symptomen. En vanlig åtgärd är träning vilket brukar hjälpa vid de flesta knäbesvären. Med rätt hjälp kan de allra flesta besvär från knät bli bättre över tid.

Följ oss på facebook: