Yrsel

Kiropraktorn måste först konstatera vilken slags yrsel du lider av. En grundlig undersökning av nackens funktion är viktig, då hela eller delar av orsaken till problemen kan ligga där. Kiropraktorn kommer då att kunna ge dig en effektiv och trygg behandling av det som stör balansapparaten.

Ordet yrsel är en generell beskrivning av ett symptom som ofta upplevs mycket individuellt från person till person. I medicinskt språkbruk skiljer vi mellan yrsel och vertigo. Yrsel har de flesta av oss upplevt. Man känner sig vinglig och instabil och upplever en svajande och ostadig känsla. Många känner sig yra i huvudet och att det kan svartna för ögonen. Vertigo är en intensivare och kraftigare upplevelse av ett antingen omgivningen eller man själv snurrar runt; en karuselliknande känsla. Andra upplever en gungande känsla, som om man är ombord på en båt.

Nacken är programmerad att låta huvudet följa sinnesintryck från syn och hörsel. Ser du något som rör sig i synfältet eller hör ett ljud bakom dig, kommer du automatiskt att vrida på huvudet för att orientera dig. Vi vänder också huvudet framåt i rörelseriktningen automatiskt. Balanscentrum får också hela tiden viktig information från lederna överst i nacken om huvudets ställning i förhållande till kroppen. Balanssystemet är helt beroende av korrekt information från muskler och leder överst i nacken.

Yrsel som kommer från nacken skylls oftast på nedsatt rörlighet av lederna i nacken och spänningar i nackmuskulaturen. Vid vissa tillfällen kan de påverka de små nerverna i dessa vävnader, så att de inte sänder korrekt information till hjärnan om huvudets position i förhållande till resten av kroppen, varvid man utvecklar yrsel. Denna form av yrsel behandlas med att normalisera funktionen av nackens leder och muskler.

Följ oss på facebook: