Cancer

Det är vanligt att cancerpatienter tappar i vikt, ibland innan man ens vet om att man har sjukdomen. Vid kraftig avmagring och kraftlöshet kallas det kakexi och beror på att patienten får i sig mindre energi än vad den gör av med.

Orsakerna bakom den ofrivilliga viktnedgången är ökad energi-, protein- och lipidomsättning i kombination med aptitlöshet. Cancerbehandlingen i sig kan också leda till illamående, kräkningar, diarréer och förändrat lukt- och smaksinne vilket ytterligare ökar risken för viktnedgång och malnutrition. Dietisten är en viktig resurs för cancerpatienten och kan hjälpa till att ta fram förslag på energität mat och vilka livsmedel som kan vara lättare att äta under vissa perioder av behandlingen. Vid behov förskriver dietisten kosttillskott och sondnäring (enteral nutrition).

Följ oss på facebook: