Övervikt och fetma

Övervikt och fetma är följden av att vi stoppar i oss mer energi än vad kroppen gör av med, då går vi upp i vikt.

Övervikt kan leda till andra sjukdomar såsom diabetes, högt blodtryck (hypertoni), hjärt- och kärlsjukdomar, ledbesvär och vissa former av cancer. Genom realistisk målsättning hjälper dietisten dig med din viktminskning och livsstilsförändring. Kontinuerligt startar vi överviktsgrupper som du kan anmäla dig till efter en individuell bedömning. Målet med behandlingen är att du via delmål ska nå den vikt som du önskar, med hjälp av individuella samtal och/eller i kombination med gruppträffar. I behandlingen av överviktsgruppen medverkar både dietist och sjukgymnast. Du kan även gå individuellt hos en dietist för viktreduktion.

Följ oss på facebook: