KOL (Kroniskt obstruktiv lungsjukdom)

KOL är en kronisk sjukdom som leder till minskad syreupptagningsförmåga. Vanligtvis drabbar sjukdomen rökare eller före detta rökare och symtomen kan vara slemhosta, andnöd och andfåddhet.

Eftersom KOL-patienten har en ökad andning tappar man ofta i vikt vilket leder till risk för ofrivillig viktnedgång och undernäring (malnutrition). Här är dietisten en viktig resurs för att hjälpa patienten att se över sitt näringsintag och vad som kan förbättras. Är du överviktig KOL-patient som vill gå ned i vikt är det viktigt att kontakta dietist då BMI-gränsen för övervikt är högre än för friska och lungkapaciteten påverkas negativt av viktnedgång. Dietisten hjälper till med att se över närings- och energiintag och att ge individuella kostråd, samt vid behov förskriva kosttillägg.

Aktivera Rehab har även en KOL skola där du får träffa patienter med samma diagnos och även både teori och praktisk träning. Förutom en dietist deltar både en sjukgymnast och en arbetsterapeut under skolan. Ring till vår reception eller prata med din behandlare för mer information.

Följ oss på facebook: