Mag- och tarmsjukdomar

Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) som Ulcerös colit och Mb Crohn är kroniska sjukdomar som går i skov och kan ge symtom som diarréer, magont och viktnedgång.

Dietisten hjälper till genom att näringsberäkna kosten, hitta bra mat som tillgodoser de individuella behoven och se till att man inte undviker mat i onödan då det kan leda till näringsbrist. Vid behov kan kosttillskott förskrivas.

Dietisten kan hjälpa till med konsistensanpassning och kostförslag vid ett flertal tillstånd/diagnoser vid mag- och tarmsjukdomar. Exempel på det är divertiklar (tarmfickor), stomi (kolostomi, ileostomi), förträngningar, gallbesvär, förstoppning, dumping och magsäcksoperation. Vid behov förskriver dietisten kosttillägg och sondnäring (enteral nutrition).

Följ oss på facebook: