Dietist

Välkommen till dietisten som har specialkompetens om matens betydelse och sambandet mellan sjukdom, mat och hälsa. Vi har även gruppverksamhet för IBS och viktminskning. Välkommen att boka en tid i vår reception, du behöver inte remiss.

Höga blodfetter

Vid förhöjda blodfetter (hyperlipidemi) ökar risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom vilket är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. En bakomliggande orsak till förhöjda blodfetter är ofta en inaktiv och ohälsosam livsstil. Andra orsaker till hjärt-kärlsjukdom kan vara diabetes, rökning, övervikt med bukfetma och högt blodtryck. För att förbättra blodfetterna hjälper det ofta med en livsstilsförändring som innefattar motion, hälsosammare mat och att sluta röka. Ibland krävs det även en behandling som kombinerar livsstilsförändring med läkemedel.

Dietisten hjälper till med en kostbehandlingsplan och eventuell överviktsbehandling. På mottagningen har vi överviktsgrupper som man kan anmäla sig till efter en individuell bedömning. Överviktsgruppen inkluderar behandling av både dietist och sjukgymnast.

Följ oss på facebook: