Dupuytrens kontraktur

Dupuytrens kontraktur är en vanlig sjukdom karakteriserad av flexionskontrakturer i fingrarna. Den bindvävsplatta som finns under huden i handflatan och fingrarna förtjockas och bildar hårda knutor och strängar. Vanligtvis drabbas lill- och ringfingret med strängar ner i handflatan, ofta på båda händerna.

Vanliga symptom är:

Dupuytrens kontraktur börjar oftast som en knut i handflatan, som till en början kan vara ömmande. Dupuytrens kontraktur är aldrig smärtsamt men tillståndet leder till att det är svårt att sträcka ut ett eller flera fingrar.

Följ oss på facebook: