Hyperestesi

Hyperestesi är ett tillstånd som kan upplevas som obehag eller smärta vid beröring av huden.

Detta beror på att nerven sänder ut för mycket impulser till hjärnan från det skadade hudområdet.

Hyperestesi kan påverka dig som till exempel har en nervskada eller ett ärr från en operation eller skada

Dessa besvär kan påverka det dagliga livet i hemmet, på arbetet och under fritidsaktiviteter.

Vanliga symptom är:

Obehag, smärta, stickningar, känselbortfall.

Följ oss på facebook: