Triggerfinger

Triggerfinger är en vanligt förekommande åkomma som kan drabba samtliga fingrar inklusive tummen.

Varje böj sena har en senskida. Senskidan omger böj senan från fingerbasen i handflatan ut till fingertoppen. Inflammatoriska förändringar av böj senan och senskidan kan göra att böjsenan inte kan glida i mynningen till senskidan, p.g.a. att mynningen blir för trång.

Senan hakar upp sig i senskidans mynning vid både böjning och sträckning av fingret. Knäppningarna eller låsningarna kan vara smärtsamma. Ibland framträder låsningsfenomen endast på morgonen.

Följ oss på facebook: