Mallet Finger

Mallet finger, eller så kallade droppfinger är ett tillstånd där sträcksenan som fäster till det yttersta benet på ett finger har gått av. Skadan sker ofta i samband med någon form av direkt våld mot fingertoppen tex vid bollsporter men kan även ske vid andra vardagliga aktiviteter

Symptom är:

Det går inte att sträcka ut fingret i yttersta leden.

Följ oss på facebook: