Arbetsterapi

Arbetsterapeuterna arbetar med personer som på grund av en skada eller sjukdom har svårt eller ej klarar att utföra dagliga aktiviteter. Arbetsterapeutens jobb ser olika ut beroende på vilka önskemål, förutsättningar och behov en person har.

Arbetsterapeuter ser till hela människan. Det kan handla om att ta tillvara och utveckla fysiska, psykiska och sociala funktioner, vanor, roller, färdigheter och förmågor, eller att anpassa miljön runt personen genom bostadsanpassning.

Exempel på detta är utprovning och förskrivning av hjälpmedel, bedömning av och intyg för bostadsanpassning och genomgång av alternativa strategier för aktivitetsutförandet.

Arbetsterapeuterna håller även i handrehabilitering vid ledsjukdomar, ortopediska- och neurologiska skador.

Arbetsterapeuterna har en högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng. Alla är legitimerade av Socialstyrelsen.

 

Följ oss på facebook: