Lymfterapi

Lymfterapeuten bedömer och behandlar lymfödem, vilket är en svullnad som vanligast uppstår i arm eller ben. Lymfödem orsakas av ett skadat lymfsystem t.ex. efter cancerbehandling och kallas då ”sekundärt lymfödem”.

Lymfterapi i Danderyd!

Lymfödem kan också uppstå p.g.a. en medfödd svaghet i lymfsystemet och kallas då ”primärt lymfödem”.

I en Behandling enligt KFÖ – Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi ingår:

  • Kompression
  • Manuellt Lymfdränage
  • Motion och Rörelseövningar
  • Hudvård

Behandlingen anpassas efter den enskilde patientens behov och det görs kontinuerliga uppföljningar av lymfödem och kompressionsstrumpor.

Stor vikt läggs på instruktioner i egenvård.

Vill du läsa mer om Lymfödem, tryck här: http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Lymfodem/

Följ oss på facebook: