Kiropraktor

Kiropraktorerna på Aktivera Kiropraktik & Rehab har primärvårdskompetens. Det vill säga de kan själva undersöka, ställa diagnos, lägga upp en behandlingsplan och slutligen påbörja behandling eller remittera för vidare undersökning om så behövs.

Ischias? Ryggskott? Nackspärr? Migrän? Kronisk ryggsmärta? Har du provat kiropraktik?

Kiropraktorerna på Aktivera Kiropraktik & Rehab har primärvårdskompetens. Det vill säga de kan själva undersöka, ställa diagnos, lägga upp en behandlingsplan och slutligen påbörja behandling eller remittera för vidare undersökning om så behövs.

Kiropraktorerna är specialister på att behandla besvär och skador från rörelseapparaten. Det kan vara huvudvärk, ischias eller besvär från axlarna och rygg gäller både barn och vuxna. Läs mer om några av de olika besvären i flikarna under. 

Kiropraktorn arbetar med funktionsstörningar i kroppen och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där behandlaren inte bara ser på patientens symtom utan även livssituation, erfarenheter och sociala och kulturella förhållanden som kan vara orsak till smärtor, funktionsnedsättningar och försämrad livskvalitet. Detta då kropp och själ påverkar varandra.

Verksamheten omfattar bedömning, behandling, rådgivning, utredning och uppföljning som utförs individuellt, i grupp eller av team, samt samverkan med andra aktörer i rehabiliteringsärendet.
 

Syftet med kiropraktik är:

 • Att förstå hur sjukdom och smärtor i kroppen kan uppstå, behandlas och förebyggas.
 • Att skapa en symmetri/balans och god funktion ibland annat muskler och leder genom att arbeta med det neuromuskulära samspelet.
 • Att förbättra funktionsnivån och kunna leva ett aktivt liv.
   

Målet med kiropraktik är:

 •  Att främja förändringsprocesser hos patienten för att kunna få bort eller lindra smärta.
 •  Att förbättra funktionen både på kort och lång sikt och höja livskvaliteten.
 •  Att patienten själv kan påverka sin situation genom ett aktivt deltagande som är av stor vikt i behandlingsförloppet.
   

Kiropraktorn vänder sig till:

 • Individer i alla åldrar, allt ifrån barn till äldre, som har en rörelse- stödorgan- och/eller nervsystemsproblematik.

Ambitionen är att erbjuda lättillgänglig rehabilitering där det individuella behovet tillgodoses.

Länk till norsk film om orsaken till smärta i rygg.
Läs artikel i DOKTORN om HUVUDVÄRK
Läs artikel i DOKTORN om ISCHIAS
Läs artikel i DOKTORN om träning på BALANSBOLL
Läs artikel Doktorn om KIROPRAKTIK

Följ oss på facebook: